Ugrás a tartalomra

DSC alapok

Általános rendszerműködés

Az Ön biztonsági rendszere alapvetően a DSC vezérlő központot, egy vagy több billentyűzetet és különféle érzékelőket tartalmaz.

A DSC riasztó vezérlőközpontot általában alagsorban, gépházban, garázsban, gardróbban célszerű felszerelni. A központ fémdoboza tartalmazza az elektronikai áramköröket, biztosítékokat, akkumulátorokat. Normál körülmények között senkinek sem indokolt a hozzáférés, kivéve a telepítőt, illetve a szervizes szakembert.

A összes billentyűzet beépített hangszóróval, és parancsbillentyűkkel rendelkezik. A LED billentyűzet zóna- és rendszerállapot jelzőfénnyel rendelkezik. Az LCD billentyűzet alfanumerikus folyadékkristályos kijelzővel rendelkezik.

A billentyűzet parancsok bevitelére és a pillanatnyi állapot kijelzésére alkalmas. Többnyire ki-vagy bejárati ajtók közeli előterében, védett térbe telepítendők.

A biztonsági rendszer megkülönböztethető, egyedi védett területekkel, ún. zónákkal rendelkezik. Minden zónához egy vagy több érzékelő kapcsolódik. (mozgás, üvegtörés, nyitás, rezgés stb.) Az aktivált érzékelők zóna fénye a LED billentyűzeten megjelenik, az LCD billentyűzeten kiíródik.

A riasztórendszer élesítése

Élesítés LED billentyűzetről:

Ha a Kész (Ready) jelzőfény világít, a rendszer kész az élesítésre. Ha a Kész (Ready) jelzőfény nem világít, ellenőrizze, hogy az ajtók és az ablakok be vannak-e zárva és a mozgásérzékelők előtt nem történik mozgás.

A rendszert nem lehet élesíteni addig, amíg az összes zóna nem zárt és a Kész (Ready) jelzőfény nem világít.

Üsse be a hozzáférési kódját. Az utolsó digit bevitele után a billentyűzet hangjelzője jelzést ad.

Ha a bevitt hozzáférési kód nem megfelelő, akkor a hangjelző folyamatosan jelez egy másodpercig. Ilyen esetben nyomja meg a [#] gombot, majd vigye be a helyes hozzáférési kódot.

Ha sikerül megfelelő kódot bevinni, a billentyűzet hangjelzője rövid hangjelzéseket fog adni és az Éles (Armed) jelzőfény kigyullad.

Távozzon a telepítő által meghatározott ki/bejárati ajtón.

A billentyűzet hangjelzője a kilépési idő alatt hangjelzést ad, jelezve, hogy a rendszer élesedni fog. A kilépési késleltetés lejárta után az összes jelzőfény kialszik az Éles (Armed) kivételével. A kilépési időt a telepítő megváltoztathatja.

Alternatív élesítési lehetőségek

Távozó élesítés

Ha a rendszert Távozó (Away) módban élesítik, az összes követő és héjvédelmi zóna aktiválódik. Ha ekkor a követő vagy héjvédelmi zónát megsértik, a riasztási folyamat elindul. A rendszer Away módban történő élesítéséhez üsse be kódját, majd hagyja el a helységet a megfelelő ajtón. A kilépési idő letelte után a rendszer élesített állapotú. A kilépési késleltetést egyszer újra lehet indítani a gomb megnyomásával.

Hangos kilépési hibajelzés (Audible Exit Fault)

A téves riasztások számának csökkentése érdekében ez a funkció hatásos lehet. Ha nem tudja elhagyni a helyiséget a megfelelő idő alatt, vagy ha rosszul csukta be az ajtót/ablakot, akkor a rendszer két módon jelzi ezt: a billentyűzet egy hosszút sípol, valamint a sziréna megszólal. Ebben az esetben Önnek vissza kell mennie, hatástalanítani kell a rendszert, és újra kezdeni az élesítési folyamatot.

Helyben tartózkodó (Stay) élesítés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy csak a héjvédelmi zónák aktiválódjanak, úgy hogy Ön ott maradhat a védett térben (a követő zónák inaktívak). A rendszer Stay módban élesedik, ha a hozzáférési kód beírása után a ki/bejárati ajtó zárva marad (nem hagyják el a helyiséget). Stay módban a követő zónák automatikusan kiiktatódnak. A belső zónákat lehet újraaktiválni a [*][1] paranccsal bármelyik billentyűzetről.

Élesítés belépési késleltetés nélkül

Ha belépési késleltetés nélkül akarja élesíteni a rendszert, vigye be a [*][9] parancs után a hozzáférési kódját. Az Éles (Armed) fény villog, figyelmeztetve, hogy az éles rendszernek nincs belépési késleltetése. A belépési késleltetéssel programozott zónák azonnal riasztást váltanak ki.

Gyors élesítés

Ha a gyors élesítés engedélyezett, a rendszert a [*][0] paranccsal lehet élesíteni és nem szükséges a hozzáférési kód beírása. A [*][0] paranccsal a rendszer nem hatástalanítható, érvényes hozzáférési kód is szükséges! A telepítő tájékoztatja Önt ezen funkció működéséről.

Automatikus élesítés

A rendszert lehet automatikus élesítésre programozni. Ehhez meg kell adnia az automatikus élesítés időpontját a [*][6] mester kód parancsok beírásával. Ezt követően nyomja meg a [3]-as billentyűt. Vigye be az időt 24 órás formában (00.00-23.59). Engedélyezni vagy hatástalanítani ezt a funkciót, a [*][6] Mester kód [2] paranccsal lehet. Három rövid sípjel esetén engedélyezett, egy hosszú sípjel esetén tiltott a funkció.
MEGJEGYZÉS: Az automatikus élesítéshez megfelelően beállított rendszer idő és dátum szükséges! (Ld. Rendszer idő és dátum beállítása).

Gyors kilépés

Gyors kilépés engedélyezése esetén, élesített rendszerben a [*][0] parancs kiadásával az ön számára 2 perc áll rendelkezésre a távozáshoz. Ez alatt az idő alatt, a ki/bejárati ajtót egyszer szabad kinyitni és bezárni. Az ajtónak záródni kell a két perc lejárta előtt. Ha az ajtót újra kinyitják, vagy ha az ajtót nem zárják be a 2 perc alatt, vagy egy másik zónát szakítanak meg, a belépési késleltetés elindul. A telepítő tájékoztatja önt ezen jellemző engedélyezéséről.

A riasztórendszer hatástalanítása

Hatástalanítás LED billentyűzetről:

Lépjen be a telepítő által bejárati ajtóként megjelölt ajtón (ajtókon). Egyéb, más útvonalon történő belépés azonnali riasztás eredményez. A meghatározott útvonalon történő belépéskor a billentyűzet hallható, folyamatos hangjelzéssel figyelmezeti Önt.

Menjen a billentyűzethez, és üsse be a hozzáférési kódot. Ha rosszul ütötte be a kódot, vigye be újra helyesen. Helyes kód bevitelét követően az Éles (Armed) fény kialszik és megszűnik a hangjelzés. Helyes kód bevitele a belépési késleltetés alatt szükséges. Ha ez nem történik meg, a rendszer megkezdi a riasztást.

A belépési késleltetés idejét a telepítő tudja megváltoztatni. Ha riasztás történt az élesített rendszerben, a Memória (Memory) (vagy PC1555RKZ billentyűzetnél a Rendszer (System)) fény és a zóna fény 30 másodperces villogása jelzi azt, hogy melyik zónában történt a riasztás. A 30 másodperc lejárta után a panel alaphelyzetbe áll vissza (a Ready - Kész világít). A [#] gomb megnyomásával a 30 másodperc alatt a riasztási memória kijelzése törölhető.

A riasztások a [*][3] paranccsal tekinthetők meg.
Üzemzavar érzékelése esetén a panel hatástalanított állapotában, az Üzemzavar (Trouble) fény (vagy PC1555RKZ billentyűzet esetén Rendszer (System) fény) világít (ld. Üzemzavar megtekintése). Riasztási Memória kijelzés állapotban az üzemzavar nem kerül kijelzésre.

Hozzáférési Kódok

A hozzáférési Kódokkal a riasztó élesíthető és hatástalanítható. 37 hozzáférési kód áll rendelkezésre: 32 felhasználói kód, 2 kényszerített (duress), 2 felügyeleti és 1 mester kód. A mesterkód élesítésre, kikapcsolásra, további felhasználók kódjainak, illetve egyéb jellemzők programozására használható. A mester kódot a telepítő segítségével állíthatja be. Amennyiben a programban engedélyezett, úgy Ön bármikor megváltoztathatja azt. ( lásd. Biztonsági kódok programozása.)
MEGJEGYZÉS: A hozzáférési kód lehet négy vagy hat digites, amelyet a telepítő tud beállítani. További információért forduljon a riasztó telepítőjéhez.

Biztonsági kódok programozása

Kódok programozása LED billentyűzetről:

Mester Kód

A Mester kód programozásához vigye be a [*][5][aktuális Mester kód][40][új mesterkód] parancsot. A Mester kód 4 digites, hacsak a telepítő másként nem programozta. A kód számjegyek 0-tól 9-ig lehetségesek. Az új Mester kódot írja fel a Rendszer információs lapra. A gyári [1234] kódot mindenképpen változtassa meg.

Kód hozzáadása

32 hozzáférési kód programozható

Új kód programozása

Írja be a [*][5][Mester kód][01...32 kód száma][Új hozzáférési kód]. A kód száma két számjegyű: 01...32 lehet. A kód 4 digites, ha a telepítő másként nem állította be. A kód számjegyei 0-tól 9-ig lehetségesek. A [#] gombbal lehet visszatérni a kész állapothoz. A már létező kódokat felül lehet írni. Az új hozzáférési kódokat írja fel a Rendszer Információs füzetbe.

Kódok törlése

Vigye be a [*][5][Mester kód][01...32 kód száma][*]. A [#] leütésével visszatér az alap állapotba. A Mester kód nem törölhető!

Ha a riasztó szól

Tűz Riasztás

Amennyiben az Ön rendszere tartalmaz füstérzékelőket, úgy pulzáló szirénahang esetén azonnal kövesse a vész kiürítési terv utasításait.

Behatolás riasztás

Az illetéktelen behatolást folyamatos szirénahang kíséri. A riasztás elnémítható a biztonsági kód beírásával. A sziréna elcsendesítésével viszont nem állítjuk le a Felügyeleti Állomásra küldött jelzést, kivéve ha a telepítő késleltetési idővel látta el a jelzés indulását. Véletlen riasztás esetén haladéktalanul értesítsük a Felügyeleti Állomást és a helyszínen tartózkodó illetékes személyeket. A riasztás forrásának meghatározásához a Riasztás Megtekintése funkciót használhatja. A riasztás okának megtekintése után a rendszer újraélesíthető.
Megjegyzés: A tűzriasztás felülírja a Behatolás riasztást.

Zóna kiiktatása

A zónakiiktatás akkor használatos, ha az élesített rendszer egy részét szeretné használni úgy, hogy riasztás ne történjen. A kiiktatott zónák nem okoznak riasztást. A zónákat nem lehet kiiktatni, ha a rendszer éles. A kiiktatott zónák automatikusan törlődnek, amikor a rendszert hatástalanítják.

Zóna kiiktatás LED billentyűzetről:

A funkció használatához legyen a rendszer kikapcsolt állapotban. Vigye be a [*][1][kiiktatandó zóna(k) száma]. A zóna szám két számjegyű 01 - 08 lehet. A kiiktatott zónák jelzőfénye ilyenkor világít. A kiiktatást megszüntetni a zóna számának újra bevitelével lehet. A programozásból a [#] billentyűvel lehet kilépni.

Hibaállapotok áttekintése

A riasztó panel számos lehetséges hibaállapotot felügyel folyamatosan. Ha bármelyik ezek közül megjelenik, a billentyűzet beépített csipogója tíz másodpercenként kétszer megszólal.
Megjegyzés: A hibás rendszer csökkenti a rendszer védelmi szintjét.

Hiba kijelzése LED billentyűzeten:

Üzemzavar esetén az Üzemzavar (Trouble) (PC1555RKZ kezelő esetén a Rendszer (System)) jelzőfény a hiba megszűnéséig világít. Ha nem tudja azonosítani a hibát, kérje a telepítő segítségét.
A hibaállapotok kijelzéséhez üsse be a [*][2] parancsot. Ekkor egy vagy több zóna fény kigyullad, amely a következőket jelenti:
 

Zóna fény   

Üzemzavar típusa

1 Szerviz szükséges. Hívja a telepítő céget.

2 Hálózati tápellátási hiba. Ilyenkor a Trouble (System) fény jelez, de a hangjelző nem csipog.

3 Telefonvonal hiba

4 Sikertelen kommunikáció

5 Zóna zárlat. (Az [5]-ös gomb lenyomásával megtudhatja melyik zóna zárlatos)

6 Zóna szakadás. (A [6]-os gomb lenyomásával megtudhatja melyik zóna zárlatos)

7 Vezeték nélküli zóna érzékelőjének telephibája.

8 A rendszer belső órájának a hibája. A hiba törlődik a pontos dátum és idő beállításával.

A rendszeridő és dátum beállítása

A rendszeridő beállításához vigye be a [*][6][Mester kód]. Üsse le az [1]-es gombot. Ezután 10 számjegy bevitele szüksége:
Az idő bevitele 24 órás formában 4 számjegy (00.00 - 23.59).
A dátum bevitele 6 számjegy hónap - nap - év formában (HÓ NP ÉV).

Ajtócsengő funkció

Az ajtócsengő funkció minden figyelt ajtó, ablak nyitása, zárása esetén a billentyűzeten csipogó hangot generál. A telepítő határozza meg, hogy mely zónák rendelkezzenek ezzel a jellemzővel. Az ajtó csengő funkció csak a rendszer kikapcsolt állapotában működik. Amennyiben van a rendszerben ajtócsengő funkcióval ellátott zóna, az aktiválása a következő képen történhet:

LED billentyűzetről aktivált ajtócsengő funkció

Üsse be a [*][4] parancsot, ezzel aktiválja vagy tiltja ezt a funkciót. A billentyűzet hangjelzőjének háromszori rövid jelzése mutatja a funkció bekapcsolását, egyszeri sípjelzés pedig a funkció tiltását.